Kommunestyret skal også si sitt

Ordfører Berit Flåmo 

Nyheter

Det var et enstemmig Frøya formannskap som i dag vedtok ikke å ta nye skritt i forsøk på å gi Trønderenergi byggestopp på vindkraftverket.