Bruas skjebne avgjøres om kort tid

Nyheter

Fylkeskommunen og Hitra kommune ble i 2016 enige om at Vettastraumbrua og veistrekningen Vikstrøm til Kjerringvåg, overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forutsetningen for enigheten er at fylkeskommunen betaler 5,6 millioner kroner i kompensasjon til Hitra kommune, tilsvarende rivningskostnadene for brua. Pengene skal blant annet skal brukes til å vedlikeholde veien og brua. Men brua skal likevel stenges for trafikk med bom.