Skjenkested får straffe-prikk

Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya har tildelt en prikk til Vakre Frøya AS ( Diamonds Club) for brudd på alhohollovens forskrifter. Dette kommer etter en gjennomført skjenkekontroll hvor det rapporteres at skjenkestedet ikke har oppført alkoholfrie eller alkohol-lette varer på skjenkekartet.