Tomtepris på over 800.000

Grendalagsleder Ronny Bratland og lokalpolitiker Remy Strømskag har jobbet for at Holahauan skal bli realisert 

Nyheter

Frøya kommune har nå innhentet tilbud på opparbeidelse av det mye omdiskuterte boligfeltet Holahauan, ved Nordskaget.