Høyems plan for Herøya er godkjent

Eiendommen på Herøya som er godkjent regulert 

Nyheter

Hitra kommunestyre har egengodkjent den omstridte planen for Herøya. Det er forretningsmann Lasse Høyem som har fått regulere sin eiendom på øya øst for Knarrlagsundet. Planen kommer i et område som kommunen har definert som landbruk- natur- og friluftsliv (LNF) i sin overordna plan, og det er i høringsprosessen kommet inn en rekke innspill fra blant andre grunneiere på Herøya, som reagerer på at det tillates en plan for utbygging.