Får legge ut flytebrygge

Nyheter

Olise og Odd Berg har søkt om å få legge ut flytebrygga fra sjøhus i Sula havn. Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har behandlet søknaden, og gitt dispensasjon fra arealplane. Dette begrunnes med "at flytebrygga ikke vil hindre næringsfiske i fremtiden, samtidig som at det bidrar til en økt bruk av området og sjøhuset som anses som positivt."