Skjærer ned på tilbud i Sentrumsparken 

Ungdomsrådet har utarbeidet forslag til hvordan sentrumsparken i Fillan bør bli. Til høyre sees Mediehuset, til venstre Hjorten hotell og i bakgrunnen Hitra helsetun.  Foto: Hitra kommune

Nyheter

Utformingen av Sentrumsparken i Fillan blir endret etter at Kulturdepartementet avslo søknad om tilskudd.