Kommunen går ikke til rettsak

Nyheter


Frøya kommunestyre behandlet i dag saken om hvordan de skal forholde seg til kommunaldepartementets vedtak om at Trønderenergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk.

Et enstemmig formannskap hadde innstilt på at Frøya kommunen legger saken død, med bakgrunn i et advokatnotat som var unntatt offentlighet.


 

- Så lenge det er håp, må vi prøve alt

- Hvis jeg var dødsyk og ble fortalt om en medisin som ga meg ti prosent sjanse til å overleve, ville jeg gått for den. Slik billedgjør Knut Arne Strømøy (Sp) hvorfor han vil gå til rettsak mot staten.

 

Sv og Sp foreslo i kommunestyret en treukers utsettelse av saken. De viste til at kommunen mener Fylkesmannens (og departementets) er gjort på feil faktagrunnlag og lovanvendelse. De viste til at Nei til vindkraftverk på Frøya har bedt om en juridisk vurdering fra Advokathuset Elden, og at det var levert klage til Sivilombudsmannen fra Nei til vindkraft på Frøya. Etter tre uker ville man kunne ha svar fra disse. 

Men flertallet i kommunestyret ønsket ikke å utsette saken. Dermed ble det heller ikke fremmet noe forslag om å gå til rettsak. Et forslag fra Frp om at også kommunen skulle fremme saken til Sivilombudsmannen fikk syv stemmer, og falt.

Knut Arne Strømøy sier til Hitra-Frøya at grunnen til at det ikke ble fremmet forslag om rettsak var at kommunestyret ikke ble med på noen utsettelse.

- Hadde vi fått tre ukers utsettelse ville det vært større sjanse for å få gjennomslag. Men når kommunestyret avslo utsettelse, var det ikke noe poeng, sier Knut Arne Strømøy.

Store deler av behandlingen av saken skjedde i lukket møte, da de brukte advokat-notatet, som fortsatt er unntatt offentlightet, som grunnlag.