Advokatvurderingen fra Elden

- Har nye momenter som gjør at departementet bør snu

Lene Dahlø Skarsvåg (til høyre) og Nei til Vindkraftverk på Frøya mener det er kommet fram nye momenter som gjør at departementet må snu. Her i diskusjon med prosjektleder for vindkraftutbyggingen, Ragnhild Remmen Bull   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» har engasjert advokatfirmaet Elden i vindkraftsaken.

Oppdragsansvarlig advokat er John Christian Elden.

 Advokat Ingvild Boe Hornburg representerer folkeaksjonen nei til vindkraftverk på Frøya.

Følgende krav er sendt til kommunal.- og moderniseringsdepartementet:

«Frøya vindkraftverk. Krav om omgjøring på bakgrunn av feilaktige faktiske og rettslige forutsetninger samt saksbehandlingsfeil.»

 Det er også bedt om oppsettende virkning:

«Det anmodes om oppsettende virkning fram til nærværende begjæring er behandlet, da anleggsarbeid vil være i strid med Frøya kommunes lovlige vedtak. Dersom byggearbeidet fortsetter gjennom sommeren vil dette kunne føre til irreversible endringer i naturen.»

Det er sendt med nye momenter i saken til KMD som de ikke har tatt stilling til tidligere. Vi i aksjonsgruppa har stor tro på at KMD vil fatte vedtak i vår favør, og dermed opprettholde Frøya kommunes stoppordre, som Trønderenergi klaget inn til fylkesmannen i Trøndelag. På grunn av store irreversible ødeleggelser i naturen er vårt håp at byggearbeidet blir stanset snarlig i påvente av at KMD får behandlet saken.


Lene Dahlø Skarsvåg

For aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya»