Vil innføre gratis SFO ved alle skolene

Roger Tvervåg og Magnhild Myrseth fra Frøya Arbeiderparti 

Nyheter

Frøya Arbeiderparti går til valg på å innføre gratis SFO ved alle skoler og oppvekstsenter.

SFO står for skolefritidsordning og er et frivillig, kommunalt tilbud for barn i 1-4 klasse. Der kan barna være før og etter skoletid, når foreldrene er på jobb. Pr i dag finansieres ordningen ved hjelp av foreldrebetaling.

- Frøya Arbeiderparti har som mål å gi alle barn i 1. - 4. klasse på Frøya gratis SFO i løpet av fireårsperioden. I første omgang ønsker vi å innføre ordningen for alle førsteklassinger, for så å gradvis innføre det for 2. - 4. klassingene, forteller Roger Tvervåg (2. kandidat på Frøya Aps liste) og Magnhild Myrseth (5. kandidat).

- Vi har allerede satt i gang en prøveordning med gratis kjernetid i SFO ved Nordskag oppvekstsenter. Nordskag oppvekstsenter ble valgt fordi vi har et svært stort antall fremmedspråklige barn ved senteret, og SFOen her fungerer som en god språkarena for barna. Vi ser at langt flere foreldre velger å ha barna på SFO her etter at dette tilbudet ble gratis, sier de.

- Vi vet at det er mange barn på Frøya, helt nede i femårsalderen, som er hjemme alene fra de er ferdige på skolen og til foreldrene kommer hjem fra jobb. Mange foreldre jobber skift og kommer hjem sent på ettermiddagen. Noen av barna er også hjemme alene før skoletid. Det blir fort mange timer alene for et barn i løpet av en uke. Ikke alle har besteforeldre eller annen slekt de kan være hos, sier Magnhild Myrseth og Roger Tvervåg.

De viser til at det er flest førsteklassinger som benytter SFO, og at det blir færre og færre som benytter seg av SFO-tilbudet desto eldre barna blir.

- Vi håper at flere av de eldste barna velger å fortsette når vi får innført gratis SFO, sier de.

Frøya kommune satser for tiden på ØYA-prosjektet (det trengs ei hel øy for å oppdra et barn). Der er det fokus på at det skal være trygge voksne rundt barna til enhver tid. 

- Vi ønsker å følge opp denne satsingen ved å bidra til at flere barn på Frøya har trygge voksne rundt seg i hverdagen uavhengig av familiens økonomi. Derfor vil vi jobbe for at alle barn fra 1-4 klasse får gratis SFO i løpet av neste fireårsperiode, sier Roger Tvervåg og Magnhild Myrseth, listekandidater for Frøya Ap til høstens lokalvalg.