Får bygge tomannsbolig

Nyheter

Grimstad og Tønsager As har på vegne av Trønderboliger søkt om å få bygge tomannsbolig på ei tomt på Grønnbakken på Sandstad. Tiltaket kommer i strid med krav om avstand til vei i reguleringsplanen. Administrasjonen i Hitra kommune vurderer at tiltaket ikke vil bidra til redusert sikt i området, og anbefaler at boligen kan bygges. Teknisk komite har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen.