Flere avhør i gravemaskin- og forfølgelsessak

Nyheter

De første dagene etter at TrønderEnergi hadde startet arbeidet med Frøya vindkraftverk 13 mai, anmeldte de to forskjellige saker som de knyttet til motstanden mot utbyggingen.