Trodde hun hadde kjøpt eiendom med ulovlig bygget naust

Nyheter

Lise Husby Høvik har søkt om ettergodkjenning av flere bygg på sin fritidseiendom på Sandstad. I søknaden vises det til at hun hadde startet bygging av en veranda som hun ble gjort oppmerksom på var søknadspliktig. Da hun var i kontakt med byggesakskontoret ble hun gjort oppmerksom på at to eksisterende bygg på eiendommen hun og mannen hadde kjøpt i 2009 ikke var omsøkt. Dette gjaldt et naust og en bod.