- Vi mener Frøyas innbyggere er klare for ny kurs og bedre løsninger

Fem partier inngår politisk samarbeid

Arvid Hammernes, Geir-Are Valle, Kristin Strømskag, Svein Viggo Johansen og Olaf Reppe inngår samarbeid. 

Nyheter

Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti i Frøya kommune har nå inngått en samarbeidsavtale for perioden 2019-2023.

- Vi mener Frøyas innbyggere er klare for ny kurs og bedre løsninger. Borgerlig gruppe inngår derfor forpliktende samarbeid for å sikre skifte i den politiske styringen av Frøya kommune i kommende valgperiode, forteller Kristin Strømskag som er Frøya Høyres ordførerkandidat.


 

Målet med samarbeidet er å få en ny politisk ledelse og borgerlig ordfører i Frøya kommune.

Avtalen innebærer også et valgteknisk samarbeid og gruppearbeid i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Til slutt ønsker partiene å gjennomføre prioriterte saker i valgperioden.

I følge partiene baseres avtalen på tillit og respekt for de enkelte partis egenart.


 

- Det etterstrebes likevel i størst mulig grad å føre en omforent politikk, og det skal legges fram en felles økonomiplan og budsjetter, melder samarbeidspartene.