- Vi har sett litt her og stjålet litt der. Dette blir bra!

Nyheter
 

Kvenvær har hatt lokal underholdning i 28 år.