Måsøval får fire utviklingstillatelser

Satser på flytende oppdrettsanlegg i stål

Slik tenker Måsøval Fiskeoppdrett at "Aqua Semi" vil bli 

Nyheter

Fiskeridirektoratet melder i dag at de har fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Måsøval Fiskeoppdrett AS sin Aqua Semi. Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer (SE FAKTABOKS)