Bygging av vindkraftverk

Skjerper kravene til involvering av lokale interessenter

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund  Foto: Stig Storheil

Nyheter

Kampen mot vindkraftverk, bl.a. annet på Frøya, har satt sine spor. Nå skjerper Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk