Søker ungdom til klimaverksted

Frøyaungdom klimastreiket utenfor herredshuset på Sistranda i mars. 

Nyheter

Vil du være med å påvirke trøndersk klimapolitikk og bli kjent med andre klimaengasjerte ungdommer fra hele Trøndelag? Trøndelag fylkeskommune arrangerer 28. og 29. september klimaverksted på Bårdshaug Herregård i Orkanger.


Klimastreik i skolen

- Vi har ingen planet B


Trøndersk ungdom i alderen 13 til 19 år inviteres til å lage et veikart for klimaomstilling. Klimaomstilling omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til et endret klima. Et veikart beskriver hvordan Trøndelag bør jobbe for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Veikartet skal presenteres på Ungdommmens fylkesting og legges frem for politikerne på Fylkestinget i Trøndelag, opplyser Trøndelag fylkeskommune.