Får betalingsutsettelse i påvente av bedre tider

Aunøya ved Sandstad 

Nyheter

Stiftelsen Aunøya innser at de trenger tid for å snu å snu utviklingen. Stiftelsen har derfor søkt om utsettelse på avdrag og renter på lånet de har hos Hitra kommune.