Får bygge garasje

Nyheter

Anne Lise Stokkvik har søkt om å få bygge garasje på sin boligeiendom på Hammarvika. Tomta ligger i et område som i kommunens arealplan er definert som boligområde/utbyggingsområde, hvor tiltak krever at det utformes en detaljreguleringsplan. Søker mener dette kravet ikke bør gjelde for et mindre tiltak som en enkeltstående garasje. Forvaltningsutvalget i Frøya gir søker medhold i dette, og innvilger dispensasjon fra arealplanen.