Får bygge ut fritidsboligen

Nyheter

Terje Sørdal har søkt om å få bygge tilbygg på 40 kvadratmeter på fritidsboligen sin i Gurvikdalen. Hytta ligger i et område som er avsatt til turist- og fritidsformål i Frøya kommunes arealplan, og tiltaket krever derfor dispensasjon. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon.