Brukte ti millioner kroner på lokalpolitikerne

Nyheter

Det er logisk at småkommuner bruker mer penger på politisk styring enn større kommuner, målt per innbygger. Hitra og Frøya brukte over ti millioner kroner til formålet i fjor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Hitra kommune hadde netto driftsutgifter pålydende 6,5 millioner kroner i posten «Politisk styring» i 2018.

Godtgjørelse

Når det kommer til «Politisk styring», så dreier dette seg i stor grad om godtgjørelse til folkevalgte.

- Inkludert er også utgifter som følger med møteavvikling, representasjon, befaringer, høringer og annet som er arrangert av folkevalgte organer. Dette være seg utvalg, nemnder og komiteer, opplyser SSB om temaet.

Eventuell partistøtte og utgifter til valgavvikling er også bakt inn i denne posten. Det er også godtgjørelser til folkevalgte som er oppnevnt eller valgt av bystyret/kommunestyret, for eksempel kommunalråd.

Tabellene fra SSB viser at Frøya kommune landet på 3,8 millioner kroner i netto driftsutgifter i fjor.

POLITIKK: Det går noen kroner til politisk styring i kommunene, og i Hitra og Frøya hadde man i fjor netto driftsutgifter pålydende totalt 10,3 millioner kroner til dette formålet. (Illustrasjonsfoto) 

 

Bruker mest på politisk styring

Så hvilke kommuner bruker mest, eller minst, på politisk styring? Det finner vi ut ved å ta i bruk en annen tabell som SSB har publisert, nemlig utgifter per innbygger.

Det viser seg at det i fjor ble brukt nesten to milliarder kroner til politisk styring i norske kommuner. Dette er da 365 kroner per innbygger i dette landet.

Dermed kan vi slå fast at bruken er en del større her hos oss, og da først og fremst i Hitra. Summen per innbygger i Hitra er nemlig på 1.388 kroner. I Frøya kommune ble det «spandert» 746 kroner per innbygger på politisk styring. Nesten dobbelt opp i Hitra, med andre ord.

Rangering i Norge

Totalt er det 402 kommuner som har tilgjengelige tall på dette feltet. Det er ganske så store forskjeller der ute, og på de øverste plassene finner vi de aller minste kommunene. For det er naturligvis begrenset hvor mange politiske møter som finner sted i Kommune-Norge. Helt på topp er den minste kommunen av dem alle; Utsira i Rogaland. Her ble det brukt 5.250 kroner per innbygger i fjor.

I bunnsjiktet finner vi ganske så naturlig de største kommunene, med Karmøy i Rogaland helt nederst med kun 149 kroner per snute. På denne landsoversikten er Hitra nummer 50, mens Frøya kommer på 169. plass.

I nye Trøndelag er det Røyrvik kommune som troner øverst, med 2.770 kroner per innbygger, mens Trondheim er i andre enden med 179 kroner per beboer i kommunen.