Første opptak unnagjort:

- De aller fleste fikk innvilget førsteønsket

Espen Arntsberg 

Nyheter

Førsteinntaket til videregående opplæring i Trøndelag er nå offentliggjort. Kommende videregåendeelever har siden i vår spent ventet på svar på om de får skoleplass, og om de får førstevalget eller ikke.