Fem private vannverk på Hitra engasjerer advokat

Fem private vannverk på Hitra engasjerer advokatbistand i motsvar til Hitra kommunes forslag til nye avtaler med private vannverk.
Nyheter

I en pressemelding forteller styrene i Myranes vannverk, Ytre Ansnes vannverk, Bjørnevågen vannverk, Svenes vannverk og Ansnes Midtre vassverk at det tidligere var ingen selvfølge at det var kommunen som var ansvarlig for innbyggernes vannforsyning. Dermed ble en rekke private vannverk etablert i grender og tettsteder, med egne vannkilder, høydebasseng og distribusjonsnett ut til de enkelte abonnenter.