Kommunen svarer

- Hitra kommune har hatt fokus på og prioritert vannverksutbygging i flere år

Fungerende rådmann Harald M. Hatle og ordfører Ole L Haugen i Hitra kommune. 

Nyheter

Lokalavisa har lagt utspillet fra vannverkene fram  for kommunen. Ordfører Ole L. Haugen og fungerende rådmann Harald M. Hatle har valgt å svare skriftlig.