Konsernsjefen lot seg intervjue i Nessadalen

Gjersvold om alle "episodene", miljøavtrykket, raseriet i kommentarfeltet og framdrifta

  Foto: Syver Lie Rønningen

Nyheter

Hitra-Frøya møter konsernsjef Ståle Gjervold og konsernsdirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen, i Nessadalen onsdag formiddag. Ikledd hver sin signalgule TrønderEnergi-jakke, tar de lokalavisa med innover i byggeområdet hvor Frøya Vindmøllepark er tenkt ferdig til utgangen av neste år.

I området passerer vi fem-seks arbeidere som holder på med utbyggingen, deriblant byggeleder Vidar Tøtlandsmo, som ivrig viser hvor vindmøllene skal stå og hvordan de skal knyttes sammen med veier.

- Det er overraskende mange hundre meter inn til dit møllene faktisk skal stå, forklarer han.

En industrigrusvei signaliserer hvor langt utbyggingen har kommet. Ved enden av denne allerede flere hundre meter lange veien, ser man fortsatt ikke området selve møllene vil stå.

- Minimaliserer inngrep i naturen

Konserndirektør Ståle Gjersvold forklarer og beskriver at det har blitt gjort flere endringer i plantegningene for å skåne naturen:

- Vi har optimalisert og tilrettelagt planene slik at avtrykket blir minst mulig. Blant annet har vi omdirigert hvor veiene skal ligge og flyttet på noen vindmøller slik at sjeldne planter og hubroen blir tatt hensyn til, forteller Gjersvold.

Han drar frem at fagekspertise, i tillegg til NVE, mener at de nye planene vil bedre det visuelle, også konsesjonsendringen med å nesten halvere antall møller, selv om de blir 30 meter høyere enn opprinnelig planlagt. I følge Gjersvold vil vindmølleparken etter endringene opptre som mer ryddig visuelt. Han mener naturavtrykket blir betydelig mindre enn det ellers ville vært.

Kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen (t.v) sammen med konserndirektør Ståle Gjersvold  Foto: Syver Lie Rønningen

 

Bestemmelsen og konsesjonsendringene som gjør at vindmøllene blir høyere, mener enkelte skjedde under radaren og at TrønderEnergi burde vært tydeligere og lagt fram kortene tidligere.

- Har du forståelse for at noen føler seg lurt?

- Ikke i utgangspunktet. Det er feil å si at det har foregått i det skjulte. Endringene som ble gjort var i tråd med konsesjonsvilkårene, sier Gjersvold

- Kun unntakene vi bekymrer oss for

Siden prosjektet først ble vedtatt har TrønderEnergi stått i vinden og har flere hendelser de selv mener er ubehagelig. En ansatt skal ha blitt etterfulgt av en bil, en av anleggsmaskinene ble påført væskelignende stoff, og for knapt to uker siden tok maskerte personer seg inn i området og dekte til overvåkningskameraene.

- Som sådan er bil-hendelsen verst og mest alvorlig. Det viktigste er sikkerheten til folk, både egne ansatte og sivilbefolkningen. Sikkerheten er aller viktigst, og fokuset vårt er at det ikke skal oppstå skader, sier Gjersvold.

Samtidig påpeker han at de fleste på Frøya oppfører seg bra, men at det er unntakene som er bekymrende og kan oppfattes som alvorlig.

I det som har blitt en polarisert debatt opplever begge parter av saken hets, sterke beskyldninger og urovekkende hendelser.

Byggeleder Vidar Tøtlandsmo bruker anledningen til å fortelle om ubehagelige tilrop og oppførsler som han og arbeiderne opplever daglig.

- Det kjører støtt og stadig forbi biler med fingeren i lufta, og en gang stoppet noen og ropte "judas" etter oss. Det er ikke slik vi vil ha det på arbeidsplassen vår, forteller Tøtlandsmo.

Byggeleder Vidar Tøtlandsmo forteller om en ubehagelig hverdag  Foto: Syver Lie Rønningen

 

Både Ståle Gjersvold og Stig Tore Laugen håper og har tro på at gemyttene vil roe seg med tiden. Personlig prøver de å unngå og ta til seg noe av det som blir sagt, og mener at ingen parter tjener på språkbruken enkelte har.

- Jeg tåler dette personlig. Man må trekke fra litt når man ser kommentarer på Facebook og lignende. Jeg tror toleransen for å skrive noe stygt er mindre når man sitter bak tastaturet, de ville ikke sagt slikt hvis jeg møtte de på gata, mener Ståle Gjersvold, som viser forståelse for at følelsene kan ta overhånd i en sak som dette.

- Det er selvfølgelig greit at folk har egne meninger og uttrykker disse. Det vi igjen er redd for er at kommentarene og språkbruken i denne debatten skal trigge noen til å ta steget videre og gjøre noe verre, selv om det ikke var intensjonen til de som debatterer, sier Stig Tore Laugen.


TrønderEnergi: - Koordinert sabotasjeangrep

Aksjonsleder: - En guttestrek jeg har full forståelse for

 

Omkamp på overtid

I et intervju med lokalavisa fredag forrige uke, etterlyser leder for aksjonsgruppa Eskil Sandvik dialogen han mener TrønderEnergi lovte. Dette stiller Gjersvold seg lite forstående til, og påpeker at det var Sandvik selv som i starten av juni kontant avviste et ønske fra TrønderEnergi om dialog med aksjonsgruppa. Dette var rett etter energiselskapet igjen fikk grønt lys til å fortsette med utbygginga.

- Vi kan ikke forholde oss til aksjonsgruppa når de selv ikke ønsker dialog. Sett fra vår side har saken funnet en endelig konklusjon som bekrefter lovligheten i prosjektet som jo er lovlig fattet. Det blir gjennomført, fastslår Gjersvold.

  Foto: Syver Lie Rønningen

 

Siden kollegaene regner med at situasjonen blir roligere etter hvert, håper de at prosjektet blir gjennomført uten videre aksjoner. Før utbyggingen hadde hverken Laugen eller Gjersvold sett for seg så steile fronter og at det kom til å gå så langt.

- Vi hadde opplagt ikke sett for oss dette, men jeg tror noe av årsaken og skylden ligger hos politikerne. De satte opp folkestemning en måned etter prosjektet var vedtatt, noe som ga folket et håp. De satte igang en omkamp langt på overtid, sier Gjersvold, som mener at det i stor grad er politikerne sitt ansvar at saken har blitt som den er blitt.

- TrønderEnergi hadde ikke myndighet til å snu da folkeavstemninga ble holdt. Prosjektet eies 70 prosent av Stadtwerke München og 30 prosent av oss. Å snu ville vært et kontraktsbrudd og vi hadde gått fra forpliktelsene våre. I tillegg måtte de 23 andre eierkommunene vært med og tatt regninga, forklarer konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Laugen.

- En posisjon vi ikke ønsker å stå i

Om de to hadde visst hva debatten hadde endt i, hadde de håpet at Frøya kommune startet en tidligere dialog med TrønderEnergi i fjor, før prosjektet ble vedtatt rett før nyttår.

- Vi står i en posisjon som TrønderEnergi aldri har ønsket å stå i, og som nok kunne blitt løst med en bedre dialog på et tidligere tidspunkt, sier Gjersvold.

Konsernsjefen er klar på at vindmølleparken nå skal bygges, og har ikke tro på at noe kan komme i veien rent juridisk.

- Vi bygger denne parken nå - det er bestemt. Etter planen kommer vi til å installere 14 vindmøller neste sommer, sier Ståle Gjersvold.