Nå kan du søke om idrettstipend

Anfal El Yamani fikk Hitra kommunes idrettstipend i fjor. Også Trøndelag fylkeskommune deler årlig ut idrettsstipend.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Hvert år deler Trøndelag fylkeskommune ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 til 23 år.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er fra kr 10 000 til kr 25 000. Stipendet er personlig og kan ikke brukes til å betale studier der det kan søkes Statens Lånekasse. For søkere under 18 år er det nødvendig med en bekreftelse fra foresatte for at søknaden skal bli behandlet.

Søknadsfristen er 1.september 2019.