Første kilowattime på nett

Vindparken på Hitra 

Nyheter

Den første møllen i den nye vindkraftanlegget på Eldsfjellet, Hitra 2, er nå koblet til strømnettet.

Hitra 2 er den minste av de seks prosjektene som utgjør Fosen-utbyggingen. Med sine 26 turbiner vil den øke kraftproduksjonen på Hitra med ca 290 GWh, eller ca tre ganger det årlige kraftforbruket i kommunen.

Nylig ble anlegget tilkoblet nettet og de de første kilowattimene bli levert.

De 208 spesialtransportene fra Hitra Kysthavn til vindparken er unnagjort, og arbeidene går inn i sluttfasen.

- I løpet av høsten vil alle turbinene være ferdig montert og testet og gi full kapasitet, opplyser Fosen Vind.

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.