Vil ta masse fra Skarpneset til vindkraftveier 

Nyheter

Søbstad As bygger veiene til Frøya vindkraftverk. De har nå kommet med en henvendelse til Frøya kommune om å få tilgang på masse.

- De ønsker å begrense masseuttaket i vindkraftområdet, og har spurt om mulighetene til å kunne ta masse fra det planlagte næringsområdet på Skarpneset.

Dette opplyste virksomhetsleder Ann Magritt Glørstad om dagens formannskapsmøte. I det samme møtet hvor også utkjøp av vindkraftverket var et tema.


Politi og utbygger orienterte politikerne i dag

- Det var helt forferdelig å høre på

 

Frøya kommune har regulert og kjøpt storparten av arealene på Skarpneset, som ligger like sør-vest for Nessadalen og vindkraftområdet. Et samstemt formannskap samtykket at det blir forberedt en sak på at Søbstad kan stå for masseuttak, i første omgang til veiføring til industriområdet.