Voktere fra politiet på plass. Har fastsatt bøtenivået for den som ikke overholder oppholdsforbudet

Nyheter

Politiet er fra i dag (mandag morgen) på plass i utbyggingsområdet i Nessadalen. Årsaken er i følge innsatsleder i politiet, Ole Bjørhovde, at det er innført oppholdsforbud i området. Oppholdsforbudet skal også gjelde campen der vindkraftaksjonistene i flere måneder har hatt sin leir.