WingTech vant fram etter 15 års rettsmaraton og konkurs. Får kjempeerstatning

Styreleder Brynjar Wingan i WingTech  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Firmaet WingTech i Vingvågen i Snillfjord har vunnet fram i en historisk patentsak om fisketellere. Et konkurrerende firma er dømt for å ha forårsaket uriktig dom i Frostating lagmannsrett i 2003. Dommen førte til at Wingtech ble utestengt fra markedet i mer enn seks år og gikk konkurs.