Pengestøtte til dataparty

Nyheter

Frøya formannskap innvilget i siste møte en søknad fra FrøyaLAN, og støtter organisasjonen med 5000 kroner.

FrøyaLAN arrangeres to ganger årlig, i vinterferien og høstferien, og samler data- og spill-interessert ungdom fra 13 år og oppover. Støtten skal bidra til å dekke de faste utgiftene ved arrangementet.