- Vi har ikke fått stans-pålegg på grunn av fornminner

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen  Foto: TrønderEnergi

Nyheter

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, sier selskapet ikke kjenner til de funn av fornminner som Ola Vie i Nei til vindkraft på Frøya mener er funnet innenfor anleggsområdet i Nessadalen. I går sendte Ola Vie et bilde av gjenstander av stein, som ifølge Vie er funnet i Nessadalen.