Kan få utgift på inntil 125.000 kroner

Nær 2000 huseiere kan bli pålagt å fikse kloakken

Oddvar Espnes har selv tatt kostnadene med å få godkjent avløp. Han frykter mange vil få større utgifter enn hva han har hatt. 

Nyheter

I det som heter "Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune" legges det opp til en opprydding av alle kloakker rundt hele Frøya og øyrekka. Planen har nå vært på høring, og skal vedtas av kommunestyret i  løpet av de nærmeste månedene. Vedtas planen slik den er, betyr det at alle som eier et hus som ikke har tilfredstillende avløp, må ta utgiften selv på å etablere eget renseanlegg, eller koble seg opp til et annet kommunalt eller privat renseanlegg.