- Ingen tvil om at tauverket kommer fra næringa

Stig Nidar Selvåg og Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt 

Nyheter

Som en av de store oppdrettskonsernene som driver i vår region, vedgår Lerøy at de har bidratt til berget med flyteavfall som samles opp av kystrenovatørene på Mausund feltstasjon. Dette til tross for at selskapet har innført strenge regler for arbeidet som gjøres rundt om på de cirka 25 lakselokalitetene de har i midt-Norge.