Måsøval diskuterer erstatning for slaktetabbe med Mattilsynet

Styreleder i Måsøval, Lars Måsøval 

Nyheter

Mattilsynet påla oppdrettsselskapet Måsøval tidligere i sommer å slakte mesteparten av laksen på lokaliteten Kattholmen i Kristiansund, grunnet en uvanlig variant av virussykdommen PD (SAV 3). Denne varianten skal ikke spres nord for Hustadvika.