Historielaget lager Aunøyatreff

Gammel tegning av husene på Aunøya i 1812. Den er laget av Paul Andreas Kaald, også kjent som kaperkaptein Kaald. 

Nyheter

Siste lørdag i august har Hitra historielag planlagt et «Aunøya-treff".

Aunøya i Trondheimsleia har en historie langt tilbake i tida. De første husa ble trolig bygd omkring 1750. Før den tid var øya utmark og beitemark for husdyra på Jøsnøya. Aunøya tilhørte eiendommen Jøsnøya. Familier og slekter har opp gjennom årene kommet og reist.

Siste lørdag i august har Hitra historielag planlagt et «Aunøya-treff». Da inviteres interesserte til Aunøya for å høre mer om stedets historie, se på gamle tufter, stier og rester fra fordums tid. Boplassen, gården, handelsstedet, gjestgiveriet, smuglerstedet, tollerne. Her verserer mange fortellinger om øya og folket. Aunøya var en tidsperiode et av de største handelsstedene i ytre Fosen, og det ble etter hvert reist en herskapelig bebyggelse på øya. Her var det skjenkestue, ofte benyttet av mannskap på seilskutene som trafikkerte nord og sør i leia. Det var mange nordlandsjekter på vei til og fra Bergen, og det ble sagt at enhver jekteskipper besøkte Aunøya når han passerte i leia.

Aunøya i dag 

 

Den pensjonerte museumsdirektøren, Svein Bertil Sæther, kjenner Aunøya-historien bedre enn de fleste. Han vil innlede «Aunøya-treffet» med et kåseri om øyas historie. Det blir vandring på gjengrodde stier for å se og høre om gamle steder og tufter i nærområdet.

Informasjon om Aunøya i dag blir det også. Stiftelsen Aunøya eier og driver stedet. Aunøyas venner er som navnet tilsier en venneforening som støtter opp under driften med dugnadsarbeid og tar seg av «Oluf-stua» som har fått sin plass på Aunøya de senere åra.

Historielaget har fridd til Kystmuseet som vil ta seg av transport til Aunøya med utgangs-punkt fra Hurtigbåtterminalen på Sandstad der det er god parkering.