- Besøket et unntak

Aksjonistene får besøke Nessadalen i dag
Nyheter

I forbindelse med stortingsrepresentant Lars Haltbrekkens besøk på Frøya lørdag, har politiet gjort et unntak i oppholdsforbudssonen ved anleggsområdet ved Nessadalen på Frøya.


 

- Dette innebærer at politiet gir representanter fra Frøya og Hitra Sosialistisk Venstreparti og 15 representanter fra Nei til Vindkraft på Frøya, tillatelse til å oppholde seg innenfor oppholdsforbudssonen, men utenfor selve anleggsområdet, lørdag 31.8.19 kl. 1700 – 1800. Unntaket gis på grunn av kommende kommunevalg og besøk fra Stortingsrepresentant, men slike unntak vil ikke bli noen fast praksis i tiden fremover, forklarer politiet.

Bakgrunnen for saken er at politiet har sett seg nødt til å innføre oppholdsforbud i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya. Årsaken for oppholdsforbudet er at det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ifølge politiet har blitt utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen.

 - Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges med 8000 kroner. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats, presiserer politiet.

Oppholdsforbudet gjelder fram til 30.09, klokken 24.00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet, eller unntaket som beskrevet over.