Helge Gåsø

- Et svømmeanlegg vil være et bra supplement

Helge Gåsø 

Nyheter

Frøyapolitikerne stopper anbudet på rehabilitering av svømmehallen på Sistranda. Grunnen er et initiativ fra Helge Gåsø i Frøy Eiendom om å se på mulighetene for å bygge et nytt badeanlegg i strandkanten på Sistranda.