Seilingshøyden blir sentralt for valg av brutrasé

Det skal bygges ny bru over Knarrlagsundet, men ennå har det ikke kommet en avgjørelse om endelig brutrasé. 

Nyheter

Tirsdag var det prosjektmøte mellom Statens Vegvesen og veiseksjonen i Trøndelag fylkeskommune angående Knarrlagsundbrua. I forkant skrev vi at det nærmer seg ei avklaring rundt brutrasé, men ennå har ikke fylkeskommunen bestemt seg.