Prøv barnas valgomat (som også passer litt for voksne :)

Nyheter

I samarbeid med Redd Barna og NTB har lokalavisa Hitra-Frøya her en valgomat for barn. Prosjektet har til hensikt å øke barn og unge sin bevissthet rundt partier, kandidater og viktige fanesaker i lokalmiljøet.

Det er lagt klar 18 spørsmål hvorav en del av dem er tilpasset regionen vi tilhører. Løsningen skal på en enkel måte gi svar på hvilket parti som ligger nærmest egne holdninger og verdier. NTB har redaksjonelt ansvar for innholdet i valgomaten.

Start valgomaten i hovedbildet i artikkelen.