Den enkelte stemme og kryss teller

Remy Strømskag ble valgt inn for fire år siden takket være mange personstemmer og slengere 

Nyheter

Ved kommune- og fylkestingsvalg er det mulig å påvirke hvilke representanter som kommer inn fra de ulike partilistene. Ved å sette et kryss ved siden av navnet, eller føre på et navn fra ei anna liste, kan du bidra til at det blir nettopp denne personen som kommer inn i kommunestyret, og ikke den personen partiet hadde plassert høyere opp på lista.