Får rive og bygge nytt

Nyheter

Morten Grøtte har søkt om å få rive ett gammel naust og et utedo som står på hans eiendom på Svellingen. Samtidig søker han om å få bygge naust et annet sted på tomta.

Fylkesmannen har vurdert saken og kommet til at tiltakene ikke medfører ytterligere privatisering av strandsonen. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon.