Godkjenner seks mill. i økte kostnader til vannforsyning

Nyheter

Finansiering av hovedvannledning på strekningen Hopsjø-Småge ble tirsdag behandlet av Hitra formannskap. I tillegg var det med to søknader fra Hopsjø-Småge vannlag om kommunal støtte til arkeologiske undersøkelser til 445.000 kroner, og èn million kroner til legging av trekkrør for bredbånd i grøftene til det private spredningsnettet fra den kommunale vannledningen.