Nå blir det bedre utsikt på beboerne

Beboere ved Hitra helsetun har ikke sett Fillfjorden på grunn av trær og busker i veien. Det blir det gjort noe med nå.  Foto: Per Ervik

Nyheter

Per Ervik hadde i august et leserinnlegg i lokalavisa hvor han påpekte manglende sjøutsikt fra deler av Hitra helsetun etter henvendelse fra beboere og ansatte der.

Per forteller at han tok saken opp med Hitra kommune. Før helga fikk han en hyggelig mail fra driftsjef Tor Langø hvor han skriver at Hitra kommune har blitt enig med grunneier Leif Eriksen om at trærne skal bli fjernet.

- Dette tror jeg beboerne og ansatte ved Helstunet vil sette stor pris på, å få se utover den vakre Fillfjorden. Takk til grunneier Leif og driftsjef Tor Langø i Hitra kommune for at dere ble enige om dette. Lykke til med hogsten, sier Ervik via lokalavisa.