Også Sivilombudsmannen avviser klagen fra vindkraftmotstanderne

  Foto: Ronny D. Teigås

Nyheter

Sivilombudsmannen går ikke videre med klagen fra Nei til vindkraft på Frøya.

- Etter en helhetlig vurdering er det ikke funnet tilstrekkelig grunn til å iverksette nærmere undersøkelser på bakgrunn av klagen. Saken er avsluttet her, skriver Aage Thor Falkanger hos Sivilombudsmannen i svaret, gjengitt i frøya.no.

Å få støtte hos Sivilombudsmannen har vært vindkraftmotstandernes håp etter at andre statlige instanser også har nektet å overprøve de vedtak som er gjort i et forsøk på å stanse vindkraftutbygginga.

Nei til vindkraftverk på Frøya engasjerte i sommer advokatfirmaet Elden til å ta en gjennomgang av fylkesmannen og kommunaldepartementets vedtak om at TrønderEnergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk. Etter gjennomgangen ba de om at departementet gjør om sitt vedtak. Etter Eldens vurdering var Frøya kommunes vedtak om byggestopp et gyldig vedtak, og noe fylkesmannen derfor ikke kunne gjøre om på.


 

Advokatfirmaet krevde på vegne av Nei til vindkraft på Frøya også at dette får oppsettende virkning, det vil si at byggearbeidene stoppes. Advokatene varslet at hvis departementet ikke omgjør sitt vedtak, så ville de fremme saken for sivilombudsmannen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avviste på sin side å behandle vindkraftsaken på nytt. I forrige uke ble det også klart at Frøya kommune og majoritetseier i vindkraftverket på Frøya, tyske Stadtwerke München, ikke fant grunnlag for å gå videre i samtaler om mulig utkjøp.


 

Det bekreftet Christian Vogt i Stadtwerke München, som samtidig sa til lokalavisa Hitra-Frøya at han var overrasket over hvilken vending saken hadde tatt.