Her er medlemmene i Hitras to nye menighetsråd

Fillan kirke 

Nyheter

Før sommeren ble de fire soknene på Hitra slått sammen til to nye råd.  Sammenslåingen ble vedtatt av Nidaros bispedømmeråd etter menighetsmøtenes egne ønsker.