Forfølgelsessaken

Bileieren har vært til avhør. Politiet sjekker digitale spor

Bil med Trønderenergi-logo skal være forsøkt presset av veien. 

Nyheter

I mai anmeldte Trønderenergi en sak der deres prosjektleder for Frøya vindkraftverk, Ragnhild Remmen Bull, skal ha blitt utsatt for truende adferd. Hun skal ha blitt forfulgt av en bil over Hitra på en måte hun oppfattet som skremmende. Hun hadde blant annet planlagt en stopp for å handle ved Hjorten kjøpesenter, men bilisten opphørte seg så nærgående også etter at hun hadde stoppet opp, at hun valgte å kjøre videre innover. Da skal hun ha blitt forsøkt presset av veien.