Har avsluttet "avføring i gravemaskin"-saken

Det er denne oransje gravemaskina som skal være utsatt for skadeverk.  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Trønderenergi anmeldte i midten av mai en hendelse i anleggsområdet til Frøya vindkraftverk. En gravemaskin skulle i løpet av natta ha blitt tilgriset av noe som som ble beskrevet som avføring - enten fra menneske eller dyr. Dette skulle vært sprayet inn i førerhuset, slik at gravemaskina måtte tas ut av bruk.