Kjøper næringsområdet på Uttian. Seks entreprenører vil bygge ut

Skisse fra mulighetstudie laget i 2018  Foto: Frøya kommune

Nyheter

Frøya kommune bør kjøpe Uttian næringsområde. Det har et enstemmig formannskap denne uka anbefalt overfor kommunestyret, som behandler saken senere. Prisen på tomtekjøpet er beregnet til cirka 2,1 millioner kroner.